Segway
ALLMÄNA FÖRESKRIFTER
2012-08-07
 
All körning i segwayhallen sker på egen risk!

  • All betalning skall ske före körning (vi tar ej kort)

  • LALEFA/Segwayskåne ansvarar ej för person eller sakskador i samband med segwaykörning.

  • LALEFA/Segwayskåne har rätt att plocka förare av banan som ej följer angivna förevisningar.

  • Hjälm skall alltid bäras. (tillhandahålls av uthyraren)

  • Man måste vara minst 130 cm för att köra och ej väga över 117 kg.

  • Målsman ansvarar för minderåriga.

  • Ha alltid giltig legitimation till hands.

  •  
    Tillbaka